„Niebieski Angielski. Angielski dla Policjantów”


Nazwa Innowacji:

Niebieski Angielski. Angielski dla Policjantów.

Na czym polega innowacja: 

Jak skutecznie komunikować się w języku angielskim z obcokrajowcem? Jak pokonać barierę językową w pracy policjanta? Nieznajomość lub niewystarczająca znajomość języka angielskiego z pewnością może utrudnić sprawną interwencję czy przeprowadzenie czynności wobec osoby nieposługującej się językiem polskim. Odpowiedzią na te wyzwania jest innowacyjny podręcznik języka angielskiego adresowany do funkcjonariuszy policji.
                                                             
Podręcznik koncentruje się na tych wyrażeniach i zwrotach, które są niezbędne funkcjonariuszom policji w codziennej pracy. Dotyczy m.in. sytuacji legitymowania, kontroli w ruchu drogowym, postępowania mandatowego czy przyjęcia zawiadomienia. Dzięki temu policjant zyskuje wiedzę i umiejętności językowe najbardziej istotne z punktu widzenia codziennej służby. Każdy rozdział podręcznika zawiera liczne ćwiczenia do samodzielnego wykonywania. Dostarcza także słów i wyrażeń przydatnych w rozmowie z obcokrajowcem.
 
Zaletą podręcznika jest możliwość wykorzystania go do samodzielnej nauki języka angielskiego, w zależności od potrzeb i możliwości funkcjonariusza. Ponadto uzupełnieniem podręcznika są nagrania audio, które wspomagają podwyższenie poziomu umiejętności rozumienia tekstu mówionego i ćwiczenia prawidłowej wymowy. Dodatkowym elementem programu jest też aplikacja webowa, która umożliwia szybkie sprawdzenie potrzebnego słownictwa w trakcie wykonywania czynności.
 
Program rozwija kompetencje funkcjonariuszy policji zarówno w obszarze komunikacji ustnej – mówienia i słuchania, jak i pisemnej – czytania i pisania. Podział podręcznika na rozdziały odpowiadające rodzajom podejmowanych czynności pozwala na naukę słów i wyrażeń dopasowanych do potrzeb danej sytuacji.
 
Program „Niebieski Angielski. Angielski dla Policjantów” może stanowić pomoc w nauce indywidualnej, jak i być wykorzystywany na kursach grupowych dla funkcjonariuszy policji.

 

 

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji społecznej będą funkcjonariusze policji.

Użytkownicy

Użytkownikami Innowacji będą Komendy Wojewódzkie w całej Polsce, SzkołyPolicji.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

Galeria

 

[download id=”8615″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

Autorzy Innowacji

Aleksandra Kumycz-Ochęcka