7 maja 2019

Narzędzie do budowania słownictwa niezbędnego do pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego – ORATOR


Nazwa Innowacji:

Narzędzie do budowania słownictwa niezbędnego do pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego – ORATOR

Na czym polega innowacja: 

Celem ogólnym innowacji społecznej jest dostarczenie doradcom zawodowym i agencjom zatrudnienia narzędzia do pracy z osobami pragnącymi podnieść swoje kompetencje językowe (zasób słownictwa) m.in. o uniwersalne zwroty wymagane na rozmowie kwalifikacyjnej dotyczące cech osobowościowych, doświadczeń zawodowych, planów zawodowych etc., o wyrażenia, które wzbogacają wypowiedzi, o zazwyczaj przydatne słownictwo zawodowe (biznesowe).

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami są osoby dorosłe, które zdecydowane są rozwijać się zawodowo i podnieść zasób słownictwa.

Użytkownicy

Użytkownikami są wszystkie urzędy i instytucje wspierające osoby zdecydowane na rozwój ścieżki zawodowej takie jak: PUP, agencje zatrudnienia i agencje pracy, a w szczególności doradcy zawodowi i rekruterzy, którzy pracują z tymi osobami indywidualnie.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Małgorzata Pujszo