ORATOR – budowanie słownictwa niezbędnego do pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego


Nazwa Innowacji:

ORATOR – budowanie słownictwa niezbędnego do pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego

Na czym polega innowacja: 

Innowacja „ORATOR” to aplikacja na smartfony, dedykowana osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, których problemem jest mały zasób słownictwa. Każdego dnia odbiorcom dostarczany jest nowy zestaw słów, który należy opanować i przećwiczyć przy użyciu dostępnych w aplikacji metod. Słownictwo do zapamiętania prezentowane jest w postaci fiszek z ilustracjami ułatwiającymi zapamiętywanie.

Przyswojenie nowych słów następuje poprzez wykonywanie ćwiczeń polegających na dopasowaniu słowa do definicji, znalezieniu synonimu oraz wpisaniu słowa do frazy. Nabyta wiedza sprawdzana jest poprzez test. Dopiero po jego zaliczeniu, odbiorca otrzymuje kolejny zestaw słownictwa. W aplikacji dostępna jest także funkcja „słownik”, w której znajdują się wszystkie słowa odblokowane przez odbiorcę. Nauka słownictwa podzielona została na poziomy trudności, które motywują użytkownika do ciągłej pracy nad sobą. Elementem aplikacji jest samouczek, który przedstawia odbiorcy cel nauki, korzyści, jakie będzie czerpał z poszerzonego słownictwa, oraz konsekwencje braku postępów w jego budowaniu.

Dzięki samouczkowi odbiorca dowiaduje się, że poszerzony zakres słownictwa jest jednym z elementów oceny podczas ubiegania się o pracę oraz sprawi, że będzie lepiej postrzegany w społeczeństwie. W aplikacji wbudowane jest również narzędzie służące do śledzenia postępów w nauce osoby uczącej się.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby dorosłe, które zdecydowane są rozwijać się zawodowo i podnieść zasób swojego słownictwa

Użytkownicy

  • Powiatowe urzędy pracy
  • Agencje zatrudnienia
  • Agencja pracy
  • Doradcy zawodowi
  • Rekruterzy

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Aplikacja mobilna

Galeria

 

[download id=”6685″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Małgorzata Pujszo