7 maja 2019

Multimedialny podręcznik treningowy w PJM (Polskim Języku Migowym) jako narzędzie propagujące aktywność fizyczną oraz Polski Język Migowy w kontekście kształcenia ustawicznego


Nazwa Innowacji:

Multimedialny podręcznik treningowy w PJM (Polskim Języku Migowym) jako narzędzie propagujące aktywność fizyczną oraz Polski Język Migowy w kontekście kształcenia ustawicznego.

Na czym polega innowacja: 

Stworzenie podręcznika dostępnego na kanale YouTube, tłumaczonego na język migowy oraz opatrzony napisami, umożliwiającego osobom niesłyszącym pozyskanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, technik wykonywania ćwiczeń siłowych i aerobowych oraz przykładowych planów treningowych i możliwości samodzielnego komponowania podstawowych zestawów ćwiczeń. Podręcznik będzie składał się ze słownika pojęć, wyjaśniających terminologię związaną z aktywnością fizyczną możliwą do uprawiania na siłowni i klubie fitness, instrukcję wykonywania podstawowych ćwiczeń oraz planów treningowych, będących gotowym rozwiązaniem dla osób rozpoczynających swoją przygodę z siłownią, a także prezentacją jak można skomponować trening. Każdy z treningów będzie składał się z rozgrzewki, części treningowej oraz stretchingu.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji społecznej będą niesłyszące osoby indywidualne w wieku 18-64 lata z terenu całej Polski. Treningiem na siłowni lub klubie fitness może być zainteresowany każdy z wyżej wymienionej grupy, ponieważ trening siłowy lub aerobowy może być, a nawet powinien być indywidualnie dostosowany do ćwiczącego.

Użytkownicy

Użytkownikami Innowacji będą kluby fitness, siłownie, kluby sportowe, trenerzy personalni, studia treningu oraz kluby sportowe zrzeszające sportowców niesłyszących, a także związki głuchych i innego typu organizacje, które mają w swych szeregach osoby niesłyszące.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Piotr Sabaciński