Podręcznik treningowy w Polskim Języku Migowym


Nazwa Innowacji:

Podręcznik treningowy w Polskim Języku Migowym

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,, Podręcznik treningowy w Polskim Języku Migowym” to podręcznik w formie filmu, tłumaczony na polski język migowy i opatrzony napisami.

Umożliwia osobom niesłyszącym pozyskanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć fitnessowych, technik wykonywania ćwiczeń siłowych i aerobowych, oraz samodzielnego tworzenia planów treningowych. Podręcznik ten powstał we współpracy ekspertów z obszaru fitnessu z osobami niesłyszącymi. Produkt jest na wysokim poziomie merytorycznym i spełnia specyficzne potrzeby osób niesłyszących, biorąc pod uwagę ich kulturę i język, którym się posługują.

Podręcznik zostanie udostępniony na serwisie YouTube, a także będzie dostępny w formie podręcznika do druku, ze zdjęciami, wyjaśnieniami pojęć i komentarzami do ćwiczeń i treningów, pisanych metodą easy – to – read.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Dorosłe osoby niesłyszące posługujące się polskim językiem migowym

Użytkownicy

  • Kluby fitness
  • Siłownie
  • Kluby sportowe
  • Trenerzy personalni
  • Studia Treningu
  • Kluby sportowe
  • Związki Głuchych .

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Podręcznik w formie filmu
  • Podręcznik w formie do druku

Galeria

 

[download id=”6699″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Piotr Sabaciński