7 maja 2019

Mobilne narzędzie przeznaczone do nabywania umiejętności pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i planowania nowych przedsięwzięć

Nazwa Innowacji:

Mobilne narzędzie przeznaczone do nabywania umiejętności pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i planowania nowych przedsięwzięć

Na czym polega innowacja: 

Innowacja społeczna polega na stworzeniu zestawu narzędzi mobilnych wspierających rozwój umiejętności i kompetencji menedżerskich i pracy zespołowej poprzez zastosowanie metod technik organizacyjnych wykorzystywanych w praktyce zarządczej do analizy problemów, projektowania nowych rozwiązań, twórczego rozwiązywania problemów, oceny etycznej decyzji i przedsięwzięć stymulujących pracę zespołową.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami będą wszystkie osoby koordynujące pracę zespołów oraz sami członkowie grup zadaniowych lub zespołów projektowych, na co dzień zajmujące się rozwiązywaniem problemów jak również odpowiedzialne za poszukiwanie kreatywnych rozwiązań i działań.

Użytkownicy

Grupą Użytkowników aplikacji będą wszystkie organizacje, w których funkcjonują zespoły projektowe i robocze – przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Polybrain Lab Michał Moroz