TeamKit – zestaw narzędzi wspierających kompetencje menedżerskie


Nazwa Innowacji:

TeamKit – zestaw narzędzi wspierających kompetencje menedżerskie.

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,,TeamKit” to zestaw narzędzi mobilnych wspierających rozwój umiejętności i kompetencji menedżerskich oraz pracy zespołowej. Wspiera stosowanie uporządkowanych procedur wspierających kreowanie pomysłów i rozwiązywanie problemów. Wykorzystuje techniki organizacyjne używane w praktyce zarządczej do analizy problemów, projektowania nowych rozwiązań, twórczego rozwiązywania problemów, oceny etycznej decyzji i przedsięwzięć stymulujących pracę zespołową.

„TeamKit” przenosi standardowe metody i techniki organizatorskie na urządzenia mobilne. W ramach innowacji opracowano mobilne wersje następujących technik: Diagram Ishikawy, 5W&1H approach, 5xWhy, Kapelusze de Bono, Analiza ryzyka w projekcie, Analiza etyczna wg modelu CEO/Plus, 1.Analiza SWOT, Analiza TOWS, Metafory i skojarzenia, Analiza etyczna 12 pytań Laury Nash. ,,TeamKit” składa się z 10 narzędzi osadzonych w ramach platformy informatycznej. Każde z nich omówione zostało w osobnym materiale edukacyjnym. Platforma daje możliwość pracy w czasie rzeczywistym na jednym narzędziu przez wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu. Ponadto zajmuje się składowaniem i zabezpieczaniem danych.

Platforma została opracowana w dwóch wariantach – ogólnodostępnej poprzez Internet oraz w postaci maszyny wirtualnej dostępnej do pobrania i uruchomienia w sieci lokalnej danej firmy.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby koordynujące pracę zespołów
  • Członkowie grup zadaniowych
  • Członkowie zespołów projektowych .

Użytkownicy

  • Przedsiębiorstwa
  • Instytucje publiczne
  • Organizacja pozarządowe

Galeria

Udostępniane produkty w ramach licencji 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

 

[download id=”7410″]

 

O autorach innowacji  

Polybrain Lab Michał Moroz