7 maja 2019

Mam potencjał – idę do pracy


Nazwa Innowacji:

 Mam potencjał – idę do pracy

Na czym polega innowacja: 

Mam potencjał – idę do pracy – ineraktywna gra planszowa oraz scenariusz szkoleń dla osób pracujących z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcy to osoby z lekką lub średnią niepełnosprawnością (w tym intelektualną), trudnościami w zachowaniu oraz niskimi kompetencjami społecznym, którzy bardzo często nie uwzględniają w swoich planach życiowych możliwości podjęcia pracy zawodowej, szczególnie na otwartym rynku pracy.

Użytkownicy

Użytkownicy to instytucje świadczące usługi opiekuńcze, wspierające, integrujące społecznie osoby pełnoletnie z lekką lub średnią niepełnosprawnością (w tym intelektualną), reprezentowane przez doradców zawodowych, asystentów osób niepełnosprawnych, pracowników świetlic środowiskowych, opiekunów aktywizacji zawodowej, wychowawców, itp.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Anna Katarzyniak