Mam potencjał – idę do pracy – gra edukacyjna dla osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną


Nazwa Innowacji:

Mam potencjał – idę do pracy – gra edukacyjna dla osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Na czym polega innowacja: 

„Mam potencjał – Idę do pracy” to edukacyjna gra planszowa, której celem jest przygotowanie młodych osób do podjęcia pracy zawodowej. Gra dedykowana jest osobom o niskim poziomie kompetencji społecznych oraz niepełnosprawnym, w tym z lekką niepełnosprawnością umysłową. Gra poprzez zabawę oswaja z myślą o podjęciu zatrudnienia, wskazuje możliwości znalezienia pracy na lokalnym rynku, przygotowuje do nawiązywania kontaktu z pracodawcami, ułatwia poznanie swojej motywacji oraz określenie możliwości i preferencji zawodowych.

Innowatorzy opracowali 12 scenariuszy wprowadzających w tematykę poszczególnych zawodów. Elementami gry są opisy 12 zawodów, opisy 12 cech dobrego pracownika, opisy 12 aspektów związanych z poszukiwaniem pracy oraz 160 zadań przypisanych do wybranych ścieżek, na których pojedynczo, w parach lub grupach uczestnicy będą wykonywać proste zadania. Gra daje możliwość rozgrywania samodzielnego przez odbiorców lub z moderatorem w zależności od potencjału, możliwości i potrzeb Odbiorców i Użytkowników. Do gry dołączona jest instrukcja dla graczy oraz podręcznik dla moderatora.

Rozgrywka odbywa się za pomocą planszy z trzema ścieżkami rozgrywek, pionków, dwóch kostek do gry, jednej dwunastościennej i jednej sześciościennej.

Treść instrukcji i zadań została skonsultowana z profesjonalistami, na co dzień zajmującymi się doradztwem zawodowym, kształceniem osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami w zachowaniu lub niskimi kompetencjami społecznymi. Zadania są atrakcyjne, interaktywne, motywujące i zrozumiałe dla odbiorców, zgodne z metodyką kształcenia specjalnego.

Kto może skorzystać

Innowacja ,,Mam potencjał – idę do pracy” to edukacyjna gra planszowa dedykowana młodym osobom dotkniętych lekką lub średnią niepełnosprawnością (w tym umysłową) i/lub mającym niski poziom kompetencji społecznych.

Jej celem jest przygotowanie ich do podjęcia pracy zawodowej. Wskazuje możliwości znalezienia pracy, przygotowuje do nawiązania kontaktu z pracodawcami, ułatwia poznanie własnej motywacji oraz określenie możliwości i preferencji zawodowych. Dzięki rozrywce, gracze zaznajamiają się m.in. z opisami wybranych zawodów, cechami dobrego pracownika, kwestiami związanymi z poszukiwaniem pracy i z zadaniami przypisanymi do wybranej ścieżki zawodowej. Gracze pojedynczo, lub w parach/grupach wykonują również proste zadania związane z tematem życia zawodowego.

Gra daje możliwość samodzielne rozgrywki, lub z moderatorem. Instrukcja gry i podręcznik dla moderatora został skonsultowany z profesjonalistami, którzy na co dzień zajmują się doradztwem zawodowym, kształceniem osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami w zachowaniu lub niskimi kompetencjami społecznymi, a sama treść i forma gry i zadań jest zgodna z metodyką kształcenia specjalnego..

Odbiorcy

  • Dorosłe osoby z lekką lub średnią niepełnosprawnością (w tym intelektualną), trudnościami w zachowaniu oraz niskimi kompetencjami społecznymi, którzy bardzo często nie uwzględniają w swoich planach życiowych możliwości podjęcia pracy zawodowej.

Użytkownicy

  • Placówki edukacyjno-wychowawcze
  • Warsztaty terapii zajęciowej
  • Szkoły specjalne
  • Placówki resocjalizacyjne
  • Świetlice środowiskowo-terapeutyczne
  • Opiekunowie, terapeuci, doradcy zawodowi, psycholodzy zatrudnieni w powyższych podmiotach.

Galeria

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Edukacyjna gra planszowa
  • Instrukcja dla gracza
  • Podręcznik dla moderatora

 

[download id=”6680″]

[download id=”6682″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Anna Katarzyniak