Cross – Leksykon Treningowy w Polskim Języku Migowym


Nazwa Innowacji:

Cross – Leksykon Treningowy w Polskim Języku Migowym.

Na czym polega innowacja: 

Innowacja społeczna „Cross Leksykon Treningowy w Polskim Języku Migowym” jest narzędziem edukacyjnym umożliwiającym osobom niesłyszącym dostęp do wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie aktywności fizycznej.

Skorzystanie z Leksykonu ma być wsparciem dla osób głuchych, które planują rozpocząć ćwiczenia typu crossfitowego na siłowni, w klubie fitness czy w domu. Podmiotom i specjalistom działającym w sferze kultury fizycznej Leksykon dostarczy narzędzi, które umożliwią skuteczną komunikację i współpracę z osobami niesłyszącymi.

Innowacja ma formę leksykonu treningowego w postaci filmów opatrzonych napisami i tłumaczeniem w języku migowym – materiały są dostępne na dedykowanej stronie internetowej i kanale YouTube. Leksykon jest dostępny również w formie podręcznika napisanego metodą „easy to read” zawierającego zdjęcia, objaśnienia ćwiczeń i komentarze.

Celem materiałów jest przybliżenie tematyki treningu typu crossfitowego – jego zalet, technik, podstawowych pojęć – jako sposobu na poprawę sprawności i wydolności organizmu osób niesłyszących. Osoby niesłyszące korzystające z Innowacji dowiedzą się jak dbać o zdrowie i regenerację organizmu poprzez trening crossfitowy. Trenerzy personalni rozwiną umiejętności posługiwania się Polskim Językiem Migowym.

Kto może skorzystać:

Odbiorcy

  • Osoby niesłyszące, które prowadzą lub chcą podjąć aktywność fizyczną w celach zdrowotnych
  • Osoby dorosłe w wieku 18-64 lat

Użytkownicy

  • Kluby: fitness, typu crossfitowego, sportowe, zrzeszające sportowców niesłyszących
  • Siłownie, studia treningu
  • Trenerzy personalni zamierzający podjąć pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową
  • Poradnie specjalistyczne dla osób z wadą słuchu, poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Leksykon treningowy w formie filmu opatrzonego napisami i tłumaczeniem w języku migowym 
  • Podręcznik – Cross Leksykon Treningowy w wersji opisowej (w formacie pdf)

Galeria

 

[download id=”4761″]
[download id=”4763″]  

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Joanna Roczek