7 maja 2019

Leksykon crossfitu w PJM (Polskim Języku Migowym) jako narzędzie propagujące aktywność fizyczną oraz Polski Język Migowy w kontekście kształcenia ustawicznego


Nazwa Innowacji:

Leksykon crossfitu w PJM (Polskim Języku Migowym) jako narzędzie propagujące aktywność fizyczną oraz Polski Język Migowy w kontekście kształcenia ustawicznego

Na czym polega innowacja: 

Innowacyjne narzędzie edukacyjne w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, umożliwiające osobom niesłyszącym dostęp do wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie aktywności fizycznej: rozwijania siły, masy mięśni oraz wzmocnienia siły ruchu mięśni w systemie ćwiczeń typu crossfitowego oraz wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się Polskim Językiem Migowym. Umożliwi to osobom niesłyszącym korzystanie z siłowni/fitness klubu, klubu typu crossfitowego, samodzielnego wykonywania ćwiczeń siłowych i aerobowych w formie treningu typu crossfit, a siłowniom i klubom fitness czy crossfit dostarczy narzędzie, umożliwiające współpracę z osobami niesłyszącymi.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji społecznej będą niesłyszące osoby indywidualne w wieku 18-64 lata z terenu całej Polski. W dziedzinie treningu typu crossfitowego nie ma ograniczeń wiekowych. Jest to trening, który może zainteresować każdego odbiorcę z grupy docelowej. Może być stosowany w każdym wieku, bez względu na indywidualne predyspozycje oraz przygotowanie fizyczne lub gotowość do wykonywania treningu.

Użytkownicy

Użytkownikami Innowacji będą kluby fitness, siłownie, kluby typu crossfitowego, kluby sportowe, trenerzy personalni, studia treningu oraz kluby sportowe zrzeszające sportowców niesłyszących, a także związki głuchych i innego typu organizacje, które mają w swych szeregach osoby niesłyszące.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Joanna Roczek