7 maja 2019

Karty do Storytellingu (“STORYCARDS”)


Nazwa Innowacji:

Karty do Storytellingu (“STORYCARDS”)

Na czym polega innowacja: 

Innowacja polega na opracowaniu kart do nauki storytellingu i scenariopisarstwa opartych na zasadach tworzenia scenariuszy filmowych i wykorzystujących elementy technik scenariopisarskich i jednocześnie odnoszących się do kanonu dzieł literatury polskiej i jej bohaterów.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Innowacja skierowana jest do:
1) Scenarzystów – filmów reklamowych, fabularnych, dokumentalnych i gier video (oraz również innych przedstawicieli zawodów kreatywnych, jak np. dramaturgów i pisarzy)

2) Przedsiębiorców i marketerów pragnących promować swoje firmy i rozwijać komunikację marketingową w oparciu o zasady storytellingu i poszukujących w związku z tym praktycznego narzędzia do samokształcenia się w tej dziedzinie, w tym przedsiębiorców zainteresowanych nauką storytellingu w oparciu o konteksty literatury polskiej.

Użytkownicy

Użytkownikami kart w przypadku tych odbiorców mogą być instytucje prowadzące kształcenie scenarzystów, takie jak Szkoły Filmowe, firmy szkoleniowe np. StoryLab.Pro, Bahama Films oraz Domy Kultury i Organizacje Pozarządowe.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Katarzyna Nakielska-Pawluk