6 maja 2019

Jak utworzyć, jak działać, jak rozwijać? – Encyklopedia Ekonomii Społecznej i NGO

Nazwa Innowacji: 

Jak utworzyć, jak działać, jak rozwijać? – Encyklopedia Ekonomii Społecznej i NG

Na czym polega innowacja: 

Encyklopedia Ekonomii Społecznej i sektora NGO – to seria filmów edukacyjnych w języku migowym na temat pojęć ekonomii społecznej i trzeciego sektora wraz z opracowaniem w formie e-booka – prezentacja podstawowych haseł, której celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości niesłyszących osób o podmiotach i cechach charakterystycznych działań w obszarze ekonomii społecznej i trzeciego sektora. Encyklopedia będzie pełnić rolę słownika i encyklopedii – po pierwsze będzie zawierać tłumaczenia na polski język migowy podstawowych haseł oraz ich definicje. Hasła są wybranymi podstawowymi pojęciami z zakresu sektora NGO i ekonomii społecznej a definicje będą pod względem treściowym ułatwiały realizację tłumaczenia na język migowy w myśl koncepcji Easy-to-read.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcy to osoby indywidualne w wieku 18-64 lata z terenu całej Polski, których problemy będą mogły być skuteczniej rozwiązane dzięki innowacji społecznej wypracowanej w projekcie (nowe pomysły, metody, narzędzia etc.), posługujące się językiem migowym.

Użytkownicy

Użytkownicy to potencjalnie organizacje pozarządowe zajmujące się szeroko pojętą działalnością społeczną. Jeżeli chodzi o placówki oświatowe to jest kilkanaście ośrodków szkolno-wychowawczych dla osób głuchych w Polsce, które mogłyby skorzystać z takich materiałów oraz około 100-500 organizacji działających na rzecz głuchych. Liczba akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – między 30 a 50 OWES w skali krajowej.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Agnieszka Sylwia Kołodziejczak