Jak utworzyć, jak działać, jak rozwijać? – Bank Wiedzy o działaniach Ekonomii Społecznej i NGO w Polskim Języku Migowym.


Nazwa Innowacji: 

Jak utworzyć, jak działać, jak rozwijać? – Bank Wiedzy o działaniach Ekonomii Społecznej i NGO w Polskim Języku Migowym.

Na czym polega innowacja: 

Projekt „Bank Wiedzy o działaniach Ekonomii Społecznej i NGO”, to seria filmów edukacyjnych w języku migowym zamieszczonych serwisie YouTube.

Na specjalnie utworzonym kanale prezentowane są pojęcia z zakresu ekonomii społecznej i trzeciego sektora. Celem innowacji jest zwiększenie wiedzy i świadomości na temat tego, jak utworzyć organizację pozarządową, jak przeprowadzać w niej działania i jak je rozwijać (narzędzia i procedury rozwoju).

Uzupełnieniem materiałów video, jest darmowa e-publikacja, która zawiera podstawowe hasła i definicje z zakresu sektora NGO i ekonomii społecznej. Dodatkowym atutem projektu jest zwiększenie poziomu świadomości potrzeb edukacyjnych osób głuchych w Polsce. Opracowane materiały zostaną udostępnione na stronach wybranych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej. „Bank Wiedzy” ma za zadanie omówić najważniejsze zagadnienia i procedury oraz uwarunkowania tworzenia, funkcjonowania i rozwoju sektora NGO i ekonomii społecznej. Osoby korzystające z innowacji dowiedzą się między innymi jak założyć fundację, stowarzyszenie czy spółdzielnię oraz jak uzyskać status OPP.

Ponadto otrzymają szereg informacji pomocnych przy tworzeniu projektu. Walorem edukacyjnym innowacji jest zakres słownictwa języka migowego w obszarze sektora NGO – cenny dla przyszłych i obecnych tłumaczy języka migowego oraz osób uczących się.

Bank wiedzy został opracowany w formie merytorycznej we współpracy z Centrum KLUCZ Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej INSPRO w Łodzi. Podstawą i inspiracją do treści merytorycznej była strona  https://inspro.org.pl/bankwiedzy/poradniki/

Kto może skorzystać

Odbiorcy:

  • Osoby niesłyszące, migające
  • Osoby działające w organizacjach pozarządowych
  • Osoby, których problemy będą mogły być skuteczniej rozwiązane dzięki innowacji społecznej wypracowanej w projekcie (nowe pomysły, metody, narzędzia)
  • Osoby planujące założyć własną organizację pozarządową

Użytkownicy:

  • Organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością społeczną
  • Ośrodki szkolno-wychowawcze dla osób głuchych
  • Organizacje działające na rzecz osób głuchych

Udostępniane produkty w ramach licencji 

Galeria

 

[download id=”6669″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Agnieszka Sylwia Kołodziejczak