Internetowy „Słownik Trudnych Słów” opracowany w tekście łatwym do czytania i zrozumienia


Nazwa Innowacji:

 Internetowy „Słownik Trudnych Słów” opracowany w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Na czym polega innowacja: 

W społeczeństwie pokutuje przeświadczenie, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie są zainteresowane otaczającym ich światem, czyli m.in. polityką, sprawami społecznymi, tym, co dzieje się w ich społeczności lokalnej. W związku z tym zwykle nie przygotowuje się informacji w taki sposób, aby były one dostępne dla tej grupy osób. Słownik trudnych słów, który znajduje się pod linkiem http://slownik.psoni.org.pl/ w sposób przejrzysty umożliwi nabycie wiedzy związanej z życiem społecznym i obywatelskim. W skład innowacji wchodzi również ebook, który zawiera minimum 40 ćwiczeń, a który docelowo ma wykształcić umiejętność skutecznego poszerzania wiedzy przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną dotyczącą słownictwa. Innowacja “Słownik trudnych słów” jest odpowiedzią na problem braku dostępu do istotnej wiedzy dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest również realizacją zapisów Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, która została podpisanej przez Parlament RP 25 października 2012 r.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Użytkownicy

Placówki, w których prowadzone są zajęcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy oraz Domy Pomocy Społecznej.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  1. Strona internetowa z pełną bazą słów – dostępna pod adresem: http://slownik.psoni.org.pl/
  2. Ebook zawierający 40 ćwiczeń. (plik *PDF)
Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.
 

[download id=”2637″]

Galeria

Autorzy innowacji  

Dorota Tomaszewska