Improgres. Multimedialny program rozwijający kompetencje intelektualno-społeczne

innowacje społeczne

Nazwa Innowacji: 

Improgres. Multimedialny program rozwijający kompetencje intelektualno-społeczne.

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,,Improgres” to edukacyjny program multimedialny rozwijający kompetencje intelektualno-społeczne. Umożliwia wzbogacenie metod pracy terapeutycznej, rozwojowej i aktywizującej z osobami wykluczonymi społecznie o program rozwojowy łączący techniki teatru improwizacji z elementami edukacji filozoficznej.

Składa się z: zestawu co najmniej 35 gier improwizacyjno-filozoficznych nakierowanych na rozwój istotnych w życiu indywidualnym i zbiorowym kompetencji intelektualno-społecznych, przykładowych filmów pokazujących mechanizmy gier i ich wzorcowych realizacji. Do wszystkich gier opracowano i dołączono również opisy.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby gotowe do uczestnictwa, lub już uczestniczące, w kształceniu ustawicznym, gotowe poszerzyć swoje edukacyjne doświadczenie o innowacyjne metody pracy w zakresie rozwoju kompetencji intelektualno-społecznych poprzez wykorzystanie technik teatru improwizacji z elementami edukacji filozoficznej.

Użytkownicy

  • Centra aktywizacji zawodowej
  • Instytucje kultury
  • Coachowie
  • Psycholodzy
  • Psychoterapeuci
  • Steetworkerzy
  • Miejskie ośrodki pomocy społecznej

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Edukacyjny program multimedialny

Galeria:

 

[download id=”7203″]

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Sebastian Wachowiak, Katarzyna Janina Kuczyńska, Monika Katarzyna Reks