Gra szkoleniowa „Przywództwo w firmie rodzinnej”


Nazwa Innowacji:

Gra szkoleniowa „Przywództwo w firmie rodzinnej”

Na czym polega innowacja: 

Nowatorska gra ”Rodzinka” to pierwsza na rynku i jedyna gra dedykowana firmom rodzinnym, jako odmiennemu rodzajowi biznesu. Stworzona została przez specjalistów zajmujących się metodyką uczenia osób dorosłych i znających się na unikalności zarządzania firmą rodzinną. Gra angażuje i pobudza do działania, a jednocześnie staje się pretekstem do refleksji nad zachowaniem. Gra ma charakter  symulacyjny, w której uczestnicy wcielają się w role przedstawicieli przykładowej rodziny. Ich zadaniem jest poradzić sobie z czterema typowymi sytuacjami, których doświadczają firmy rodzinne: sukcesja, kryzys i radzenie sobie z nim, wykorzystanie kryzysu jako szansy do rozwoju. Gra Rodzinka niezwykle angażuje uczestników i pozwala im wcielić się w różne trudne biznesowo sytuacje. W innowacyjny sposób łączy działanie w formie gry z refleksją. W tej grze, każdy postępuje zgodnie z opisem swojej postaci. W tej zabawie każdy może się przyjrzeć co tego typu osoba wnosi konstruktywnego i destrukcyjnego do firmy.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami są właściciele oraz pracownicy firm rodzinnych, a także firm z sektora MŚP.

Użytkownicy

Potencjalnymi  użytkownikami będą IOB, NGO, jednostki naukowe, które zajmują się problematyką firm rodzinnych. Użytkownikami będą także same firmy z sektora MŚP- FR dla których dedykowana jest gra. 

Udostępniane produkty w ramach licencji

Galeria

[download id=”7180″]

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Agnieszka Szwejkowska