Pełny portfel – planszowa gra edukacyjna dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami


Nazwa Innowacji: 

Gra edukacyjna „Pełny portfel”

Na czym polega innowacja: 

Gra edukacyjna „Pełny portfel“, dedykowana jest osobom dorosłym, dotkniętym niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi lub całościowym zaburzeniem rozwojowym.

Jej celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu gospodarowania domowym budżetem. Jest to trudny do kształcenia obszar tematyczny, gdyż osoby z niepełnosprawnością intelektualną często nie mają możliwości „obcowania” z walutą w codziennym życiu.

Poprzez wdrożenie nowego narzędzia edukacyjnego, innowatorzy chcą zwrócić na konieczność poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zarządzania budżetem wśród osób z niepełnosprawnościami.

Przygotowana gra planszowa ma za zadanie rozwijać kompetencje potrzebne do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego. Odbiorcy nauczą się m.in. ustalać priorytety wydatków, będą przygotowani na poniesienie niespodziewanych kosztów, poznają metody oszczędzania.

Plansza do gry, pionki i elementy, z którymi odbiorcy będą mieli bezpośrednią styczność, zostały opracowane w powiększonym formacie aby ułatwić ich zrozumienie i odczytanie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, całościowym zaburzeniem rozwojowym, czy też zaburzeniami psychicznymi. Do gry dołączony jest podręcznik, który zawiera wszystkie informacje na temat fabuły, konstrukcji gry, jej elementów, możliwości i celów.

Wykorzystanie gry przyniesie realne zmiany w procesie wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi
  • Osoby z zaburzeniami psychicznymi
  • Osoby uczęszczające do placówek środowiskowych, samopomocy

Użytkownicy

  • • Trenerzy i opiekunowie osób dotkniętych niepełnosprawnością
  • Terapeuci
  • Instruktorzy

Udostępniane produkty w ramach licencji

  • Plansza do gry, karty z zadaniami oraz podręcznik do gry

Galeria

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

  

[download id=”3293″]

 

O autorach innowacji 

Sylwia Ciszewska, Marta Wiśniewska- Żygo