Dobra decyzja – gra edukacyjna do nauki komputerowego wspomagania decyzji


Nazwa Innowacji:

Gra edukacyjna  „Dobradecyzja.pl” do nauki komputerowego wspomagania decyzji.

Na czym polega innowacja: 

„Dobradecyzja.pl” to edukacyjna gra komputerowa przeznaczona do wykorzystania przez pracodawców, którzy chcą podnieść u swoich pracowników umiejętności w zakresie podejmowania decyzji. Innowacyjność proponowanego rozwiązania bazuje na atrakcyjnej i „lekkiej“ formie nauki racjonalnego podejmowania decyzji za pomoc metody „nauka przez zabawę”

Gra opracowana została w formie aplikacji webowej. Jest ona dostępna przez przeglądarkę internetową zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Podczas gry, odbiorca rozwiązuje w określonym czasie złożone (wielokryterialne) problemy decyzyjne: formułuje warianty decyzyjne, wybiera najistotniejsze kryteria – wartości atrybutów, które wpływają na ocenę wariantów, nadaje kryteriom odpowiednie wagi i ostatecznie, wykorzystując narzędzie do komputerowego wspomagania decyzji, wybiera odpowiedni wariant decyzyjny – podejmuje decyzję. W trakcie rozgrywki użytkownik uczy się praktycznego wykorzystywania w procesie decyzyjnym autorskiego narzędzia informatycznego do wspomagania decyzji, które bazuje na metodzie hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych – AHP. Metoda ta umożliwia sprowadzenie złożonego problemu decyzyjnego do określonej liczby prostszych wyborów (pojedynczych porównań), co w znaczny sposób ułatwia decydentowi podjęcie ostatecznej decyzji. Metoda AHP jest ogólnie dostępną i niezastrzeżoną metodą, którą można dowolnie implementować w różnego rodzaju narzędziach informatycznych. „Dobradecyzja.pl” jest pierwszą w Polsce grą edukacyjną zintegrowaną z tą metodą.

Elementem aplikacji „Dobradecyzja.pl” jest baza wiedzy. W czasie rozgrywki, wiedza dostarczana jest odbiorcom w postaci tak zwanych pigułek wiedzy, czyli skondensowanych informacji na temat właściwego sposobu rozwiązywania danych problemów decyzyjnych. Dodatkowo wyświetlany jest obrazek prezentujący daną sytuację decyzyjną oraz formularz wyboru wariantu decyzyjnego. Wszystko to koreluje z aktualnie rozwiązywanym zadaniem i daje możliwość natychmiastowego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Po każdej rozgrywce odbiorcy prezentowany jest raport z osiągniętych wyników z informacjami dotyczącymi liczby poprawnie rozwiązanych zadań, czasu rozgrywki, podpowiedziami wygenerowanymi z bazy danych dotyczącymi możliwości poprawy umiejętności podejmowania decyzji. Wyniki z poszczególnych rozgrywek odbiorca może porównywać z historycznymi rozgrywkami (swoimi oraz innych odbiorców) w celu monitorowania procesu podnoszenia swoich umiejętności w zakresie podejmowania decyzji.

Zaletą gry jest możliwość dodawania przez użytkowników nowych zadań decyzyjnych, z którymi odbiorcy (ich pracownicy) spotykają się w codziennej pracy zawodowej. Dzięki temu użytkownicy mogą dokładnie odwzorować problemy decyzyjne występujące w ich przedsiębiorstwie/organizacji, a odbiorcy mogą rozwijać swoją decyzyjność bazując również na nabywanym doświadczeniu.

Do gry dołączony jest podręcznik użytkowania i rozwoju edukacyjnej gry komputerowej. Przygotowany jest on w wersji elektronicznej. Zawiera instrukcję użytkowania gry i narzędzia do komputerowego wspomagania decyzji, prezentację multimedialną oraz film instruktażowy.

Kto może skorzystać

Grę „Dobradecyzja.pl” mogą wykorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą rozwijać umiejętności podejmowania decyzji u swoich pracowników. Może być ona wykorzystywana zarówno w firmach prywatnych, jak i w instytucjach rządowych i samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych. Jest to narzędzie możliwe do wykorzystania w każdej branży i na każdym stanowisku, gdzie pracownicy muszą samodzielnie podejmować decyzje.

Odbiorcy

Odbiorcami gry są pracownicy, w szczególności nowozatrudnieni, stażyści, absolwenci szkół oraz pracownicy, którzy uprzednio pracowali na innych stanowiskach pracy, od których aktualnie wymagana jest większa decyzyjność.

Użytkownicy

Użytkownikami gry są osoby dorosłe: pracodawcy, którzy chcą podnieść umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji u swoich pracowników

Udostępniane produkty w ramach licencji 

Galeria

 

[download id=”6742″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Marcin Gibert