Kreatywna gra biznesowa “Startup 3.0”


Nazwa Innowacji:

Gra biznesowa “Startup 3.0”

Na czym polega innowacja: 

Gra biznesowa “Startup 3.0” to gra planszowa, która dostarcza wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnych metodologii zarządzania. W atrakcyjny sposób zaznajamia uczestników z pojęciami i terminologią dotyczącą działania startupu, modeli biznesowych, źródeł finansowania etc. Ponad to gracze poznają praktyczne przykłady zastosowania zdobytej wiedzy. Gra stanowi symulację prowadzenia technologicznego startupu. Gracze wcielają się w role założycieli startupu. Podczas kolejnych etapów muszą zmierzyć się z decyzjami dotyczącymi podziału ról w zespole, wypracować wspólnie prototyp innowacji, zgodny z potrzebami użytkowników rozwiązania, a także wypracować działający model biznesowy. Wypełniając zadania, zgodnie z założeniami zwinnego zarządzania projektami, koncentrują się na użytkowniku. Mierząc się z nieprzewidzianymi przeszkodami (karty losu) poznają jednocześnie kluczowe pojęcia z zakresu biznesu i innowacji. Gra oparta jest na metodologii Design Thinking w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów, właściwego diagnozowania potrzeb użytkowników (empatyzacja) oraz projektowania, prototypowania i testowania rozwiązań. Wykorzystuje również podejście facylitacyjne i metodykę agile (zwinne zarządzanie projektami). Jest to pierwsze tak kompleksowe narzędzie służące podnoszeniu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz zwinnego zarządzania projektem  przy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Do gry dołączony jest poradnik dla trenerów, który ma ułatwić moderowanie gry oraz osiągnięcie pożądanego celu dydaktycznego. Podręcznik zawiera podstawowe informacje o grze, wskazówki dla trenera jak wspierać graczy w procesie uczenia się oraz na co zwrócić uwagę podczas omówienia i podsumowania gry, a także słowniczek pojęć.

Kto może skorzystać

Gra dedykowana jest osobom dorosłym, które zakończyły edukację formalną, zainteresowanym założeniem lub rozwinięciem swojego startupu. Ze względu na specyfikę innowacji będą to przede wszystkim osoby młode- między 20, a 40 rokiem życia. Grę biznesową „Startup 3.0” do swojej oferty mogę dołączyć organizacje pozarządowe działające w obszarze wsparcia przedsiębiorców, np. stowarzyszenia przedsiębiorców, izby gospodarcze, organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy, a także ochotnicze hufce pracy, mikro-, małe i średnie firmy, inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, centra kształcenia ustawicznego, firmy szkoleniowe oraz inne instytucje otoczenia biznesu. Gra będzie w pełni efektywna, jeśli będzie moderowana przez trenera, coacha, edukatora.

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji będą osoby pełnoletnie w wieku 18-64, które zakończyły etap edukacji formalnej.

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji mogą być organizacje pozarządowe działające w obszarze wsparcia przedsiębiorców np. stowarzyszenia przedsiębiorców, izby gospodarcze, organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy, ochotnicze hufce pracy, mikro-, małe i średnie firmy, inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości oraz inne instytucje otoczenia biznesu (które wspierają przedsiębiorców), centra kształcenia ustawicznego, firmy szkoleniowe.

Galeria

 

Udostępniane produkty w ramach licencji 

[download id=”4508″]

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Fundacja Media 3.0