Ethical dilemmas. Edukacyjna gra planszowa dla trenerów i coachów


Nazwa Innowacji: 

Ethical dilemmas. Edukacyjna gra planszowa dla trenerów i coachów

Na czym polega innowacja: 

„Ethical dilemmas” to gra edukacyjna wykorzystująca elementy „zabawy” w trakcie nabywania pożądanych kompetencji w rozwiązywaniu dylematów etycznych pojawiających się w pracy coachów i trenerów.

Celem gry jest zarówno rozwój jej uczestników, kształtowanie postaw oraz motywacji, jak i modelowanie schematów zachowań. Uzupełnieniem innowacji jest warsztat kompetencyjny pozwalający wdrażać wypracowane podczas gry rozwiązania i wnioski do codziennej rzeczywistości związanej z etyką pracy. Uczestnicy gry wcielają się w role redaktorów czasopisma branżowego, a ich zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na listy od czytelników. W korespondencji opisane są codzienne dylematy, które trenerzy i coachowie napotykają w pracy. Gracz musi zadecydować czy są to problemy etyczne czy organizacyjne. Jego zadaniem jest także wskazanie rozwiązania – zgodnego z kodeksem.

Skorzystanie z innowacji „Ethical dilemmas”, pozwala poszerzyć wiedzę na temat dylematów etycznych w pracy trenerów i coachów. Odbiorcy nauczą się dostrzegać i analizować problemy, a także poznają skuteczną ścieżkę ich rozwiązania.

Na grę edukacyjną „Ethical dilemmas” składa się 30 listów z dylematami zawodowymi coachów i trenerów, 21 plansz procesu etycznego podejmowania decyzji, 2 broszury z opracowanymi procedurami rozwiązywania dylematów, infografiki modelu ETHICAL i pojęcia „dylemat etyczny” oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca zasady gry.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

 • Coach (lifecoach, biznescoach)
 • Trenerzy personalni
 • Szkoleniowcy
 • Wykładowcy
 • Facylitatorzy
 • Mediatorzy
 • Negocjatorzy
 • Psycholodzy społeczni, kliniczni
 • Pedagodzy
 • Mentorzy biznesu
 • Słuchacze studiów podyplomowych z zakresu coachingu, rozwoju osobistego

Użytkownicy

  • Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji
  • Organizacje pozarządowe (non profit): fundacje, stowarzyszenia
  • Uczelnie wyższe
  • Firmy szkoleniowe
  • Szkoły trenerskie
  • Szkoły dla coachów
  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • Instytucje pomocy społecznej
  • Ośrodki doskonalenia zawodowego

Galeria

Udostępniane produkty w ramach licencji

 • Kompletna gra do wydruku na drukarce, lub w drukarni

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

[download id=”4334″]

[download id=”4337″]

O autorach innowacji  

Everest Group – Beata Balicka-Błagitka, Piotr Morciniec, Paulina Zalewska.