ErgoAsyst – pomoc w zakresie dostosowywania przestrzeni do pracy z komputerem


Nazwa Innowacji: 

ErgoAsyst – aplikacja towarzysząca w kształtowaniu kompetencji w zakresie ergonomii w pracy z komputerem

Na czym polega innowacja: 

Celem projektu jest edukacja pracodawców i pracowników w zakresie podstawowych zasad ergonomii w środowisku pracy biurowej. Zadaniem aplikacji mobilnej ErgoAsyst jest uświadomienie użytkownikom podstawowych zasad oceny i kształtowania warunków pracy. Prezentacje zostały podzielone na trzy bloki tematyczne poświęcone środowisku pracy, prawom społecznym oraz sprzętowi wspomagającemu. Dzięki aplikacji pracodawca lub pracownik może samodzielnie wykonać ErgoTest, za pomocą którego oceni parametry pomieszczenia pod względem standardów BHP. Efektem będzie stworzenie rekomendacji w zakresie dokonania ewentualnych zmian w miejscu pracy biurowej. Skorzystanie z aplikacji ErgoAsyst przyczyni się do niwelowania potencjalnych, negatywnych skutków zdrowotnych w zakresie chorób krążenia, czy układu mięśniowego – będących często skutkiem niewłaściwych parametrów ergonomicznych.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby dorosłe pracujące przy komputerze, a także wykorzystujące komputer poza pracą, np. w warunkach domowych
  • Rodzice dzieci korzystających z komputera w celach edukacyjnych i rozrywkowych
  • Specjaliści pracujący z dziećmi * Specjaliści zajmujący się zagadnieniami bhp * Specjaliści zajmujący się profilaktyką zdrowotną: pediatrzy, pielęgniarki środowiskowe, specjaliści w ośrodkach rehabilitacji wad postawy

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji społecznej będą:

  • Instytucje kształcenia ustawicznego, zajmujące się szkoleniami w zakresie BHP
  • Instytucje systemu nauki i oświaty
  • Instytucje zajmujące się problematyką profilaktyki zdrowotnej
  • Wszystkie instytucje zatrudniające potencjalnych odbiorców, w tym przedsiębiorstwa
  • Podmioty zajmujące się szkoleniami w środowisku otoczenia biznesu

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  1. Aplikacja mobilna
  2. Instrukcja obsługi

Galeria

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.
  [download id=”3172″]

O autorach innowacji  

Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Horyzonty”