24 kwietnia 2019

ErgoAsyst – aplikacja towarzysząca w kształtowaniu kompetencji w zakresie ergonomii w pracy z komputerem

Nazwa Innowacji: 

ErgoAsyst – aplikacja towarzysząca w kształtowaniu kompetencji w zakresie ergonomii w pracy z komputerem

Na czym polega innowacja: 

Innowacja społeczna ErgoAsyst ma postać aplikacji towarzyszącej, wspomagającej nabywanie przez użytkowników kompetencji dotyczących zasad ergonomii w środowisku pracy biurowej z komputerem. Celem innowacji jest edukacja pracowników i pracodawców w zakresie podstawowych zasad ergonomii pracy z komputerem oraz prawidłowego kształtowania otoczenia i wyposażenia miejsca pracy, z uwzględnieniem wymagań osób z niektórymi typami niepełnosprawności. Aplikacja jest bardzo prosta w użytkowaniu. Można ją zainstalować na własnym smartfonie, tablecie lub palmtopie (z systemem Android) albo wykorzystać poprzez stronę internetową jej twórcy – Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Horyzonty”.

Zawarte są w niej mini-prezentacje o charakterze edukacyjnym, podzielone na trzy bloki tematyczne:

1) środowisko pracy;

2) postawy społeczne;

3) sprzęt wspomagający oraz właściwy ErgoTest, za pomocą którego możemy ocenić parametry pomieszczenia i miejsca pracy z komputerem pod względem spełnienia przez nie właściwych standardów BHP.

Samodzielne przeprowadzenie testu trwa około 10 minut. Efektem finalnym zastosowania aplikacji ErgoAsyst jest sformułowanie przez nią zaleceń w formie rekomendacji, co do zakresu dokonania niezbędnych zmian, w celu prawidłowego dostosowania miejsca pracy do optymalnych warunków. Aplikacja spełnia więc cele praktyczne, ale także o charakterze edukacyjnym, gdyż promuje ona postawy prozdrowotne. Do tej pory nie pojawiła się na polskim rynku edukacyjnym tak prosta i efektywna jak ErgoAsyst aplikacja towarzysząca, pomagająca w kształtowaniu kompetencji w zakresie ergonomii w pracy z komputerem. Wykorzystanie w praktyce wiedzy i rekomendacji upowszechnianej poprzez aplikację ErgoAsyst przyczynia się do niwelowania potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych w zakresie chorób krążenia, układu kostno-stawowego i mięśniowego, będących skutkiem niewłaściwych parametrów ergonomicznych miejsca pracy z komputerem.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji społecznej „ErgoAsyst – aplikacja
towarzysząca pomagająca w kształtowaniu kompetencji w zakresie ergonomii w
pracy z komputerem” są:

 • osoby dorosłe pracujące przy komputerze, a także wykorzystujące komputer poza pracą, np. w warunkach domowych;

 • rodzice dzieci korzystających z komputera w celach edukacyjnych i rozrywkowych;

 • specjaliści pracujący z dziećmi, np. nauczyciele, w szczególności informatyki, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;

 • specjaliści zajmujący się zagadnieniami bhp;

 • specjaliści zajmujący się profilaktyką zdrowotną, np. pediatrzy, pielęgniarki środowiskowe, specjaliści w ośrodkach rehabilitacji wad postawy;

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji społecznej będą:

 • instytucje kształcenia ustawicznego, zajmujące się szkoleniami w zakresie BHP;

 • instytucje systemu nauki i oświaty;

 • instytucje zajmujące się problematyką profilaktyki zdrowotnej;

 • wszystkie instytucje zatrudniające potencjalnych odbiorców, w tym przedsiębiorstwa;

 • podmioty zajmujące się szkoleniami w środowisku otoczenia biznesu.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

 1. aplikacja mobilna

O autorach innowacji  

Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Horyzonty”