Pigułka wiedzy – edukacyjna gra komputerowa do rozwoju kompetencji zawodowych


Nazwa Innowacji:

Pigułka wiedzy – edukacyjna gra komputerowa do rozwoju kompetencji zawodowych

Na czym polega innowacja: 

Jest to edukacyjna gra komputerowa przeznaczona dla pracodawców, którzy chcą podnieść u swoich pracowników poziom kompetencji miękkich, takich jak: decyzyjność, praca w zespole, komunikatywność, zarządzanie projektami itd. Gra rozwija kompetencje właścicieli firm, kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników w czterech obszarach, to jest w obszarze kompetencji osobistych, społecznych, zawodowych oraz kierowniczych. Jest to aplikacja zbudowana w technologii webowej, dostępna przez przeglądarkę internetową zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. W innowacji społecznej wykorzystywana jest metoda kształcenia „nauka przez zabawę”, która bazuje na realizowaniu w trakcie gry realnych zadań i czynności spotykanych w pracy zawodowej.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Pracownicy sektora publicznego i prywatnego

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji są pracodawcy, którzy chcą podnieść poziom kompetencji miękkich u swoich pracowników (odbiorców). Szczególnie mowa tutaj o nowozatrudnionych pracownikach tj. stażystach, absolwentach szkół oraz pracownikach, którzy uprzednio pracowali na innych stanowiskach pracy.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Prezentacja z opisem gry
  • Podręcznik użytkownika
  • Kod gotowej gry
  • Test online pod adresem: pigulkawiedzy.pl (login: test • hasło: test).

Galeria

 

[download id=”4503″]

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Marcin Gibert