7 maja 2019

Edukacyjna gra komputerowa Skills Buillder do nauki kompetencji miękkich


Nazwa Innowacji:

Edukacyjna gra komputerowa Skills Buillder do nauki kompetencji miękkic

Na czym polega innowacja: 

Jest to edukacyjna gra komputerowa przeznaczona dla pracodawców, którzy chcą podnieść u swoich pracowników poziom kompetencji miękkich, takich jak: decyzyjność, praca w zespole, komunikatywność, zarządzanie projektami itd. Gra rozwija kompetencje właścicieli firm, kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników w czterech obszarach, to jest w obszarze kompetencji osobistych, społecznych, zawodowych oraz kierowniczych. Jest to aplikacja zbudowana w technologii webowej, dostępna przez przeglądarkę internetową zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. W innowacji społecznej wykorzystywana jest metoda kształcenia „nauka przez zabawę”, która bazuje na realizowaniu w trakcie gry realnych zadań i czynności spotykanych w pracy zawodowej.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Pracownicy sektora publicznego i prywatnego

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji są pracodawcy, którzy chcą podnieść poziom kompetencji miękkich u swoich pracowników (odbiorców). Szczególnie mowa tutaj o nowozatrudnionych pracownikach tj. stażystach, absolwentach szkół oraz pracownikach, którzy uprzednio pracowali na innych stanowiskach pracy.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Marcin Gibert