Szkoła danych – kurs e-learningowy z wizualizacji danych


Nazwa Innowacji:

Szkoła danych – kurs e-learningowy z wizualizacji danych

Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,,Szkoła danych” to kurs e-learningowy z wizualizacji danych, łączący zagadnienia z pogranicza nowych technologii, analityki danych i socjologii. Opiera się na wykorzystaniu narzędzi i metod takich jak tworzenie interaktywnych wizualizacji opartych o dane, czy automatyzacja procesów przetwarzania.

Dedykowany jest osobom, które chcą zdobyć rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze big data i analizy danych. Innowacja ta obejmuje 10 lekcji (tematów), a każda z nich składa się z części teoretycznej i praktycznej. W kursie występują interaktywne zadania, a uczestnik prowadzony jest od zagadnień ogólnych do bardziej szczegółowych. Zwieńczeniem wszystkich nabytych umiejętności podczas całego szkolenia jest ostatnia lekcja, podczas której użytkownik ma za zadanie samodzielnie stworzyć stronę internetową w formie rozbudowanego raportu wizualizującego dane publiczne.

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i rozwinie umiejętności z zakresu: dostępu do danych surowych, rafinacji danych, analityki danych, wizualizacji danych, programowania i tworzenia raportów online. Kurs będzie dostępny na stronach Fundacji Media 3.0 bez konieczności logowania do systemu. Do użytkowania wystarczy kod źródłowy wraz z plikiem objaśniającym zainstalowanie kursu na własnym serwerze. Ze względu na wysoki poziom merytoryczny kursu i jego zrozumiały przekaz produkt ten jest dedykowany zarówno osobom już pracującymi z big data i analizą danych, jak i tym bez doświadczenia w tym obszarze. Do kursu dołączony jest e-book w formacie PDF.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

 • Osoby dorosłe, które zakończyły etap edukacji formalnej
 • Socjologowie
 • Dziennikarze
 • Menadżerowie
 • Analitycy danych
 • Statycy
 • Urzędnicy
 • Pijarowcy

Użytkownicy

 • Centra kształcenia ustawicznego
 • Instytucje szkoleniowe
 • Trenerzy i edukatorzy
 • Uczelnie wyższe

Udostępniane produkty w ramach licencji 

Galeria

 

[download id=”7382″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Fundacja Media 3.0