7 maja 2019

Dziennikarstwo danych – dla nowicjuszy i nie tylko


Nazwa Innowacji:

Dziennikarstwo danych – dla nowicjuszy i nie tylko

Na czym polega innowacja: 

Celem innowacji jest zwiększenie kompetencji z zakresu przetwarzania i wizualizacji danych wśród osób wchodzących na rynek pracy, jak i chcących poszerzyć swoje umiejętności (do kwalifikować się) lub zmienić zawód (przekwalifikować się), dzięki wyposażeniu tych osób w pożądane na rynku pracy umiejętności z pogranicza humanistyki i technologii, w tym podstaw programowania (w języku javascript i Python) i wizualizacji danych. Kurs e-learningowy “Szkoła danych – dla nowicjuszy i nie tylko” to innowacyjne połączenie zagadnień z pogranicza nowych technologii, analityki danych i socjologii, który pozwoli na zdobycie rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze big data i analizy danych. Kurs opiera się na wykorzystaniu narzędzi i metod stosowanych z gatunku dziennikarstwa danych (data driven journalism)

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji będą osoby pełnoletnie w wieku 30+, które zakończyły etap edukacji formalnej. Innowacja może być szczególnie przydatna takim grupom jak socjologowie, dziennikarze, menadżerowie, analitycy danych, statystycy, urzędnicy, marketingowcy, pracownicy organizacji pozarządowych, zajmujący się w swojej pracy zawodowej tworzeniem analiz, zestawień, raportów, prezentacji.

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji mogą być centra kształcenia ustawicznego, instytucje szkoleniowe, trenerzy i edukatorzy, uczelnie wyższe.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Fundacja Media 3.0