Career Hackathon – 24 godzinny ,,escape room”


Nazwa Innowacji: 

Career Hackathon – 24 godzinny ,,escape room”

Na czym polega innowacja: 

Career Hackathon to innowacyjne połączenie trzech elementów:

 • idei hackathonu
 • warsztatów coachingu kariery
 • modułów elastycznego „u-learningu

Zdaniem innowatora, Career Hackathon – można porównać do specyficznego 24 godzinnego escape room-u, z wieloma zagadkami i zadaniami – aby z niego wyjść, trzeba wymyśleć siebie w przyszłości – wymyśleć swój plan na rozwój

Career Hackathon będąca  innowacją społeczną ma ambicje  połączyć gamifikację, mechanizmy społecznościowego wsparcia, „u-learning” oraz technologie ICT w jedną spójną metodę kształcenia.

Korzyści, jakie przyniesie CH  dla odbiorców to m.in.:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności planowania swojego rozwoju edukacyjno-zawodowego
 • lepsze przygotowanie do podjęcia KU
 • większe szanse na skuteczny rozwój i sukcesy zawodowe
 • przełamanie barier rozwojowych i stereotypów wykluczenia społecznego
 • wzrost motywacji wewnętrznej

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami są osoby indywidualne w wieku 18-64 lata z terenu całej Polski, które dzięki innowacji przeanalizują swój potencjał, swoje cele edukacyjne, rozwojowe i zawodowe. Podczas CH otrzymają inspirację, zachęty, wskazówki, drogowskazy, pomysły + solidny dopływ energii i wewnętrznej motywacji – a w efekcie poczują, że warto coś zmieniać, uczyć się i rozwijać.

Użytkownicy

Użytkownikami Career Hackathon jako specyficznego  rodzaju warsztatów mogą być  specjaliści związani z edukacją: nauczyciele, wychowawcy, edukatorzy, trenerzy,  doradcy zawodowi, psycholodzy, pedagodzy, coachowie kariery, specjaliści usług rynku pracy, szkoleniowcy, mentorzy KU – wszyscy, którzy pomagają i wspierają innych w rozwoju.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

 • Koncepcja Metody Career Hackathon
 • Aplikacja mobilna
 • Strona www dostępna pod adresem: http://www.agencjakariery.pl/
 • Podręcznik dla użytkowników
 • Manual dla odbiorców
 • Treści do modułu u-learning
 • Scenariusze + ćwiczenia

Galeria

 • Podręczniki • Aplikacja • Film

 

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.
 

[downloads category=”Career Hackathon”]

[download id=”7390″]

O autorach innowacji  

Wojciech Kreft