LATINOTERAPIA – multimedialny przewodnik dla nauczycieli rytmiki, choreoterapeutów oraz muzykoterapeutów


Nazwa Innowacji:

 Audiowizualny podręcznik do nauki tańców latynoamerykańskich: yanomami, fulia, salsa

Na czym polega innowacja: 

Przygotowana innowacja to multimedialny przewodnik, którego celem jest nauka wykorzystania i zaadaptowania elementów muzyki latynoamerykańskiej w pracy rytmicznej i terapeutycznej. Z opracowania mogą skorzystać nauczyciele rytmiki, choreoterapeuci oraz muzykoterapeuci. 

Przewodnik przybliży tej grupie zawodowej możliwości zastosowania kompozycji Ameryki Łacińskiej w codziennej pracy. Narzędzie może być wykorzystane w zakresie rozwoju sprawności i motoryki ciała, np. regulacji oddechu, wzmocnienia koordynacji, a także w obszarze wzmacniania poczucia własnej wartości oraz rozwoju kompetencji społecznych i międzykulturowych. Opracowanie zawiera charakterystykę specyficznych elementów kultury muzycznej Ameryki Łacińskiej a także omówienie kontekstów społeczno-kulturowych. Przewodnik opiera się na trzech tańcach: yanomami, fulia i salsa.

Dla użytkowników został przygotowany audiowizualny instruktaż podstawowych ruchów i kroków wybranych tańców oraz autorskie układy choreograficzne – materiały zostaną opublikowane w serwisie YouTube. Na końcu przewodnika zamieszczone zostały komentarze metodyczne, wskazujące na możliwe sposoby wykorzystania rytmów latynoamerykańskich w pracy rytmicznej i terapeutycznej.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Nauczyciele i terapeuci (przede wszystkim arteterapeuci i choreoterapeuci) wykorzystujący elementy muzyczno-taneczne w pracy rytmicznej i terapeutycznej.

Użytkownicy

  • Akademie Wychowania Fizycznego
  • Akademie Muzyczne
  • Ośrodki doskonalenia nauczycieli
  • Indywidualni edukatorzy

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Multimedialny przewodnik

Galeria

 

[download id=”7183″]
[download id=”6749″]
[download id=”6748″]
[download id=”6793″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

O autorach innowacji  

Katarzyna Kuczyńska, Jose Luis Sosa Estanga