7 maja 2019

Audiowizualny podręcznik do nauki tańców latynoamerykańskich: yanomami, fulia, salsa

Nazwa Innowacji:

 Audiowizualny podręcznik do nauki tańców latynoamerykańskich: yanomami, fulia, salsa

Na czym polega innowacja: 

Multimedialny przewodnik po rytmach latynoamerykańskich ma stanowić dostępne i praktyczne narzędzie wyposażające nauczycieli rytmiki, muzykoterapeutów, choreoterapeutów, terapeutów zajęciowych, arteterapeutów w kompetencje wykorzystania (w tym zaadaptowania) elementów muzyki latynoamerykańskiej w pracy rytmicznej i terapeutycznej w zakresie:

a) rozwoju sprawności i motoryki ciała (np. regulacji oddechu, wzmocnienia koordynacji);

b) wzmacniania poczucia własnej wartości oraz sprawczości;

c) rozwoju kompetencji społecznych (np. umiejętności współpracy w grupie, poczucia radości z kontaktów międzyludzkich, odbierania i dawania wsparcia);

d) rozwoju kompetencji międzykulturowych (np. zapoznania się z kulturowymi źródłami wybranych rytmów, rozumienia zależności pomiędzy odrębnością kultur muzycznych a możliwością ich wzajemnego przenikania się)

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcy to wszyscy nauczyciele i terapeuci (przede wszystkim arteterapeuci i choreoterapeuci) wykorzystujący elementy muzyczno-taneczne w pracy rytmicznej i terapeutycznej.

Użytkownicy

Użytkownicy to instytucje zajmujące się kształceniem nauczycieli w zakresie rytmiki oraz kształceniem muzykoterapeutów, choreoterapeutów oraz arteterapetów i terapeutów zajęciowych, czyli uczelnie wyższe (w tym Akademie Wychowania Fizycznego, Akademie Muzyczne, Uniwersytety), ośrodki doskonalenia nauczycieli czy indywidualni edukatorzy.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Katarzyna Kuczyńska, Jose Luis Sosa Estanaga