28 maja 2019

Aplikacja Mówca – aplikacja mobilna do przygotowywania mów i prezentacji oraz iteracyjnego podnoszenia kompetencji mówców

Nazwa Innowacji:

Aplikacja Mówca – aplikacja mobilna do przygotowywania mów i prezentacji oraz iteracyjnego podnoszenia kompetencji mówców

Na czym polega innowacja: 

„Mówca” to aplikacja mobilna, która ma pomóc osobom dorosłym w przygotowywaniu przemówień publicznych. Została zaprojektowana w wyjątkowy sposób – dostarcza prostą formułę do ćwiczenia wypowiedzi na dowolny temat. Docelowo aplikacja ma służyć jako wsparcie dla osób przygotowujących się do wystąpienia publicznego – w szczególności takiego, które może mieć wpływ na rozwój kariery zawodowej. Korzystanie z „Mówcy“ pomoże wyeliminować stres i niepewność, które związane są najczęściej z jakością przygotowanego przemówienia. Innowacyjne narzędzie edukacyjne, jakim jest aplikacja „Mówca”, rozwija u odbiorców szereg kompetencji związanych z przygotowaniem do wystąpień publicznych. Dzięki niej, użytkownicy nabywają umiejętność przygotowania struktury wystąpienia z użyciem rozmaitych elementów: pytań retorycznych, pauz, anegdot, argumentów, wywoływania emocji. Potrafią określić cel i główny komunikat wypowiedzi oraz dopasować ją do ram czasowych. Do aplikacji dołączono zestaw materiałów edukacyjnych, który pomaga rozwijać kompetencje samodzielnego analizowania struktury wystąpień publicznych innych mówców i oferuje przykładowe struktury wystąpień wraz z ich omówieniem. Materiały przygotowane są w formacie interaktywnych map eksploracyjnych. Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby dorosłe, które w swojej pracy lub w inicjatywach prywatnych i społecznych stają przed wyzwaniem, jakim jest stworzenie skutecznego wystąpienia publicznego.

Użytkownicy

  • Instytucje szkoleniowe kształcące m.in. kompetencje przemawiania publicznego, autoekspresji, skutecznego i świadomego komunikowania swoich myśli, uczuć, potrzeb i zamiarów * Organizacje zrzeszające mówców i liderów * Firmy wymagające od swoich pracowników kompetencji związanych z wystąpieniami publicznymi .

Udostępniane produkty w ramach licencji 

Galeria

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.
 

Pobierz “Mówca Makimo”

mowca-v1.zip – Pobrano 27 razy – 10,89 MB

Pobierz “Mapy eksploracyjne”

mapy-eksploracyjne.zip – Pobrano 8 razy – 3,60 MB

O autorach innowacji  

Makimo Sp. z o.o.