Termin publikacji oceny formalnej 3 edycji

Szanowni Państwo,

wyniki oceny formalnej 3 edycji projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” zostaną opublikowane 30 kwietnia 2018 r.