Termin przygotowania Specyfikacji innowacji – 2 edycja


Zgodnie z § 6 Regulaminu przyznawania grantów na innowacje społeczne, punktem 5: Beneficjent powiadamia Grantobiorców o ostatecznym terminie przygotowania Specyfikacji na minimum 20 dni roboczych przed jego upływem dla danej edycji projektu. Informacja o terminie dostarczenia zamieszczana jest również na stronie internetowej Beneficjenta i określona w Umowie o powierzenie grantu, informujemy, że termin przygotowania Specyfikacji innowacji upływa 25 maja 2018 r.

,