Przedłużenie etapu oceny formalnej


Informujemy, że w związku z procedurą, w której Kandydaci na grantobiorców uzupełniają dokumenty rekrutacyjne  – wyniki oceny formalnej zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Została rozpoczęta wysyłka indywidualnych wiadomości do Kandydatów na grantobiorców na adres podany w formularzu rekrutacyjnym.

,