OCENA MERYTORYCZNA – 2 edycja projektu


Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej 2 edycji projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”:

Pozytywne oceny merytoryczne

Negatywne oceny merytoryczne

,