OCENA FORMALNA 3 EDYCJI PROJEKTU


Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej 3 edycji projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

TABELA POZYTYWNA OCENA FORMALNA 3 EDYCJA

TABELA NEGATYWNA OCENA FORMALNA 3 EDYCJA

 

,