Zakończenie naboru uzupełniającego


Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach naboru uzupełniającego. Dziękujemy za zainteresowanie projektem „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”, a także za wszystkie nadesłane aplikacje. Informujemy, że formularze rekrutacyjne zostały przekazane do oceny formalnej.