Planowany termin ogłoszenia wyników oceny merytorycznej 3 edycji

Termin ogłoszenia wyników oceny merytorycznej 3 edycji naboru Grantobiorców planowany jest na II połowę lipca 2018 r.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.inkubatorinnowacji.com