Ogłoszenie o rozpoczęciu pierwszej edycji naboru

innowacje społeczne

Pragniemy poinformować, iż pierwsza edycja naboru grantobiorców w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” rozpocznie się 8 listopada 2016 roku.

Dokumenty niezbędne do udziału w rekrutacji znajdują się w zakładce Aplikuj. Zachęcamy do zapoznania się z Procedurami dotyczącym realizacji projektu, w tym z Regulaminem rekrutacji grantobiorców i Regulaminem przyznawania grantów na innowacje społeczne.

Nabór grantobiorców do projektu będzie się odbywał w trzech edycjach. W projekcie planowany jest nabór 60 grantobiorców, średnio 20 podmiotów w każdej edycji. Kolejne terminy naboru będą podawane do publicznej wiadomości minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji do danej edycji naboru na stronie www.inkubatorinnowacji.com.

Pierwsza edycja naboru grantobiorców zakończy się 28 listopada 2016 roku. Termin ten może zostać zmieniony w przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych propozycji wymaganej liczby grantobiorców w danej edycji naboru. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu.

Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty zapraszamy do kontaktu mailowego: innowacje@newtechlodz.com lub telefonicznego pod numerem 603 811 156 lub 42 632 27 20 w godz. 8:30-16:30.