NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY – TYLKO DO 29 WRZEŚNIA


Przypominamy, że nabór uzupełniający w ramach drugiej edycji projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” trwa tylko do 29 września 2017 r. Formularze rekrutacyjne można składać zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej na adres: innowacje@newtechlodz.com

Informujemy, że do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć referencje środowiskowe (min. 2, max 4). Referencje te mają mieć charakter celowy, tj. muszą być wystawione w związku z ubieganiem się o grant.
Niedołączenie referencji celowych spowoduje odrzucenie wniosku na poziomie formalnym.