Informacja dotycząca terminu przesyłania formularzy rekrutacyjnych w formie elektronicznej


W związku z licznymi pytaniami informujemy, że przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych wysyłanych w formie elektronicznej na adres innowacje@newtechlodz.com w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”  trwa do 4 sierpnia, do godziny 23:59.