Harmonogram wsparcia grantobiorców – I edycja

innowacje społeczne

Etap oceny I naboru wniosków za nami. Rozpoczynamy współpracę z Innowatorami, których projekty zostały pozytywnie ocenione i zarekomendowane do wsparcia grantem. Przedstawiamy aktualny harmonogram najbliższych działań przewidzianych w ramach Projektu.

Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin złożenia  do Inkubatora dokumentu Specyfikacji innowacji został wyznaczony na  5 czerwca 2017 r.