Dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami: Procedury dotyczące realizacji projektu, w tym Regulamin rekrutacji grantobiorców i Regulamin przyznawania grantów na innowacje społeczne   Do złożenia aplikacji niezbędne jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z referencjami środowiskowymi celowymi. Referencje środowiskowe – zgodnie z Procedurami: 7. Do Formularza rekrutacyjnego Kandydat jest zobowiązany dołączyć minimalnie 2, a maksymalnie 4 referencje … Czytaj dalej Dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji