24 kwietnia 2019

Echokorektor czyli lekarstwo na wady wymowy

 

Nazwa Innowacji: 

Echokorektor czyli lekarstwo na wady wymowy

Na czym polega innowacja: 

ClearTell to innowacyjna aplikacja/ narzędzie , które pomoże przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej lub  do przeprowadzenia prezentacji, dzięki czemu wzrosną możliwości na rynku pracy oraz aktywizacja zawodowa osób z wadą wymowy korzystających z tego nowatorskiego rozwiązania. To także rozwiązanie dzięki któremu zniwelujemy stres i oswoimy się z trudnym procesem rozmów kwalifikacyjnych.

Idea projektu pojawiła się  w odpowiedzi na brak tego typu aplikacji mobilnych/oprogramowań na naszym rodzimym rynku.

Cechą odróżniającą ClearTell od aktualnie dostępnych aplikacji komputerowych stosowanych przez logopedów do leczenia pewnych typów jąkania metodą echokorekcji jest fakt, iż  nie ma takich, które mogą służyć do kształcenia osób dorosłych a zwłaszcza osób jąkających się w tematyce prezentacji oraz zdobywania umiejętności skutecznej komunikacji potrzebnej w podejmowanej pracy. W związku z powyższym echokorektor ClearTell spełnia kryteria innowacyjności w skali kraju.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

  • Osoby dorosłe w wieku 18-39;

  • Osoby bierne zawodowo;

  • Osoby bezrobotne lub pracujące;

  • Osoby z wadą wymowy (jąkające się);

Użytkownicy

  • Organizacje zrzeszające osoby jąkające się,
  • Uczelnie,
  • Instytucje pracy,
  • Organizacje szkoleniowe,
  • Logopedzi bądź ośrodki terapeutyczne z terenu Polski, które będą mogły w swojej działalności używać daną innowację

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  1. aplikacja mobilna

O autorach innowacji  

Jarosław Kawecki, Paweł Oleksy