7 maja 2019

Domyślny tytuł


Nazwa Innowacji:


Na czym polega innowacja: 

Celem innowacji jest stworzenie kompleksowego Programu Rozwojowego, który będzie motywował i zachęcał do kształcenia ustawicznego poprzez wspieranie osób dorosłych w odnajdywaniu się w gąszczu informacji dostępnych w sieci oraz wynajdywaniu tych, które wpłyną na ich rozwój i edukację.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami będą osoby dorosłe korzystające z komunikacji internetowej i standardowej oraz użytkujący na co dzień Internet.

Użytkownicy

Użytkownikami będzie szerokie grono firm, instytucji szkoleniowych, edukacyjnych, NGO oraz edukatorów (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą), którzy korzystając z wypracowanego produktu będą mogli wykorzystać go w swojej działalności szkoleniowej i rozwojowej pracowników oraz wolontariuszy.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Katarzyna Plewka – Gembalska