Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w ramach ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2016 roku zapytania ofertowego dotyczącego wyboru członków komisji rekrutacyjnej dokonującej oceny merytorycznej wniosków składanych przez potencjalnych grantobiorców.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się w poniższych załącznikach. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

 

Informacja o wybranych wykonawcach.